Dotační projekty

Dotační projekty

Celkové způsobilé náklady projektu 4 115 005 Kč, z toho finanční podpora z EU 3 497 754,24 Kč

 

Snížení prašnosti ve slévárně