Materiály a tavící agregáty

S cílem maximálního uspokojení požadavků našich zákazníků podrobujeme neustálému zlepšování jak samotný proces výroby, tak i šíři nabízeného sortimentu.

Materiály a tavící agregáty

Šedá litina / Litina s lupínkovým grafitem

Šedou litinu vyrábíme technologií duplex; litina je nejdříve natavena v kupolní peci a následně se do požadované kvality upravuje v elektrických indukčních pecích.

EN DIN ČSN ASTM
EN-GJL-150 GG 15 42 2410 Class 25
EN-GJL-200 GG 20 42 2415 Class 30
EN-GJL-250 GG 25 42 2425 Class 35
EN-GJL-300 GG 30 42 2430 Class 40
EN-GJL-350 GG 35 42 2435 Class 45

 

Vermikulární litina / Litina s červíkovitým grafitem

Vermikulární litina se používá zejména pro odlitky, u nichž jsou vyžadovány speciální vlastnosti, např. jsou podrobovány cyklickému tepelnému namáhání.

EN
EN-GJV-300
EN-GJV-350
EN-GJV-400
EN-GJV-450
EN-GJV-500

 

Tvárná litina / Litina s kuličkovým grafitem

Tvárnou litinu vyrábíme technologií Tundish Cover nebo plněným profilem.

EN DIN ČSN ASTM
EN-GJS-350-22 GGG 35.3 42 2303 -
EN-GJS-350-22LT GGG 35.3 42 2303 -
EN-GJS-400-15 GGG 40 42 2304 60-40-18
EN-GJS-400-18LT GGG 40.3 42 2314 60-40-18
EN-GJS-450-10 GGG 45 - 65-45-12
EN-GJS-500-7 GGG 50 42 2305 70-50-05
EN-GJS-600-3 GGG 60 42 2306 80-60-03
EN-GJS-700-2 GGG 70 42 2307 100-70-03

Tavící agregáty

Kupolní pec

Horkovětrná bezvyzdívková kupolní pec GHW o tavicím výkonu 10 t / hod

Elektrické pece

1 elektrická indukční nízkofrekvenční pec o objemu 6 t
2 elektrické indukční středofrekvenční pece o objemu 6 t

  

Analýza tuhnutí kovu

Vnitřní kvalita kovu není dána pouze chemickým složením kovové matrice, ale také způsobem jeho výroby. Způsob natavení kovu, poměr kovové vsázky, legující přísady, rychlost tavení, doba udržování nataveného kovu na teplotě atd. jsou faktory, které ovlivňují konečnou, metalurgickou kvalitu kovu. Z tohoto důvodu je naše tavírna vybavena přístrojem ATAS pro měření a vyhodnocování křivek tuhnutí taveniny, jako nástroje pro stabilizaci a zvyšování vnitřní kvality odlitků.