O společnosti

Vyrábíme odlitky ze šedé a tvárné litiny o hmotnosti od cca 30 kg až do 12 000 kg. Komplexně zajišťujeme všechny související operace a činnosti, od materiálového poradenství a technologických konzultací, výroby modelového zařízení, výroby odlitku, jeho následného opracování, tepelného zpracování, atestů, povrchové úpravy, až po dopravu a další služby dle požadavků zákazníka.

1982 - Nová slévárna v Malenovicích, první tavba
v bezvyzdívkové, vodou chlazené kuplovně

1990 - Vznik společnosti ZPS, a.s.

1993 - Vznik samostatné společnosti
ZPS – SLÉVÁRNA, a.s.

1994 - Rozšíření sortimentu o tvárnou litinu

2000 - Slévárenský veletrh FOND-EX: ocenění
za nejlepší exponát v soutěži o Zlatou pánev
v kategorii Ochrana životního prostředí

2001 - Dostavěna nová hala modelárny, slévárenská výroba kompletně v jednom areálu

2007 - Modernizace obrobny / 3D měření / nové tryskací zařízení

2009 - Výroba modelových zařízení na CNC obráběcím stroji

2011 - Analýza tuhnutí kovu

2016 - Další modernizace slévárny a rozšíření kapacit obrobny – nové portálové centrum s pracovním stolem 6 x 2,5 m

2020 - Pořízení nových středofrekvenčních pecí

Certifikáty společnosti

  • Certifikát DNV-GL
  • Certifikát DeutscheBahn
  • Certifikát RoHS

Fotografie z realizací