Další služby

Další služby

TRYSKÁNÍ

  • Komorový tryskač STEM M25x30
  • 2x průběžný tryskač STEM

TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ

Žíhací pec ŠKODA, kapacita 30 t:

  • žíhání na odstranění pnutí
  • žíhání rekrystalizační

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

  • tryskání
  • tmelení
  • základování
  • lakování

BALENÍ A DOPRAVA

Balení a příprava odlitků pro přepravu plně respektuje požadavky jak tuzemské silniční dopravy, tak i mezinárodní lodní či letecké přepravy, aby se zamezilo eventuálnímu poškození.
Dopravu zajišťujeme prostřednictvím našich přepravních partnerů, zejména pak společností ZPS-TRANSPORT, a.s.